Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A 3862191473 interureteric

W odpowiedzi na wiele pojawiających się zapytań ze strony pracowników pomocy społecznej z ośrodków z różnych stron Polski,
w sprawie podwyżek w naszym Ośrodku i roli dyrektora w zawartym porozumieniu, poniżej zamieszczam scan Porozumienia z dnia 6 grudnia 2017r.
o wzroście wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu w latach 2018-2019 Zawartego pomiędzy
Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu a pracownikami Ośrodka reprezentowanymi przez
Związek Zawodowy Pracowników MOPR w Opolu, przy udziale Prezydenta Miasta Opola oraz Mediatora z listy MRPiPS.

Dodatkowo załączam link do publikacji prasowej z dnia 3 sierpnia 2017r., opisującej szeroko kwestie naszych postulatów płacowych.
Artykuł opublikowano w gazecie Wyborczej przed podjęciem mediacji z udziałem wyznaczonego przez ministerstwo mediatora.

 
3392108877

W komentarzu pod artykułem znalazła się jedna nieprawdziwa informacja, jakoby dyrektor złożył wniosek o podwyżkę dla siebie
w czasie gdy brakuje pieniędzy dla pracowników. Otóż, nie tylko że nie składałem żadnego wniosku, to moje wynagrodzenie nie zmieniło się
od października 2014 roku. Nota bene, w tej informacji jest część prawdy, mianowicie wzrosła liczba zadań
i przedsięwzięć które podlegają nadzorowi dyrektora. Ale dajemy radę.

 

- Z najlepszymi życzeniami

Dr Zdzisław Markiewicz

Dyrektor MOPR w Opolu

Do pobrania Porozumienie

Dyrektor MOPR w Opolu dziękuje wszystkim pracownikom za dotychczasową pracę,
która została bardzo wysoko oceniona w zmieszczonej poniżej Rocznej ocenie.....

sheriffdom

W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych zapraszamy Państwa do zapoznania się
z "Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.

O G Ł O S Z E N I E
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
poszukuje kandydatów na:

  • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

logo rops kolor

1 marca 2017 r. w nowo otwartym mieszkaniu chronionym zamieszkała pierwsza wychowanka pieczy zastępczej wraz ze swoją córką. Na rzecz wychowanek w mieszkaniu chronionym świadczone będzie wsparcie pracownika socjalnego umożliwiające przygotowanie do samodzielności z chwilą opuszczenia mieszkania. Mieszkanie zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb usamodzielniających się wychowanek z dziećmi w ramach projektuBliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczejwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.